Evropský parlament navrhuje konec nebezpečných postřiků na plevel

Chemikálie
Intenzivní zemědělská výroba
Zdraví

Evropský parlament v úterý navrhl postupné omezení herbicidů na bázi glyfosátu a jejich úplnému zákazu od prosince 2022. Podle usnesení z 24. října Parlament žádá, aby byly herbicidy obsahující glyfosát jakožto aktivní látku zakázány pro běžné domácí uživatele s platností od 15. 12. 2017. 

V zemědělství by se mělo užívání glyfosátu ukončit postupně a zcela zakázán by měl být od roku 2022. Výsledky posuzování rizik glyfosátu, která provádí Evropská komise, by se navíc dle poslanců měly zveřejňovat.

Evropští poslanci tak odmítli návrh Evropské komise na prodloužení autorizace pro prodej této chemické látky. 

Členské státy v Radě hlasují o svém stanovisku ke kontroverznímu návrhu na obnovení licence pro glyfosát ve středu 25.10.2017. Dnešní usnesení Evropského parlamentu je pro ně doporučením.

Usnesení předložené poslancem Pavlem Pocem bylo přijato 355 hlasy pro, 204 poslanců bylo proti a 111 se zdrželo.

Všudypřítomný, ale bezpečný?

Glyfosát se používá jako účinná látka v postřicích proti plevelům, ročně se jí prodá desetitisíce tun.   Používá v zemědělství, lesnictví i zahradnictví. 

Podle různých studií má ale negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Například podle studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) z roku 2015 jde o potenciálně karcinogenní látku.

Podle aktuálního výzkumu Hnutí Duha se rezidua této látky nachází také v těle zvířat, například polních zajíců. Látka se zřejmě ve volné přírodě neodbourává tak rychle, jak výrobci tvrdili. 

Nejpoužívanější herbicid

Poslanci Evropského parlamentu letos v dubnu vyzvali Evropskou komisi, aby vydala povolení pro prodej glyfosátu pouze na dobu sedmi let namísto navrhovaných deseti. Používání se má omezit jen na profesionální využití. Současné povolení pro jeho prodej na unijním trhu vyprší 15. 12. 2017.

Glyfosát je široce využívaný, spory se vedou o tom, zda je také bezpečný. Kontroverze se týkají také firmy Monsanto, jejíž výrobek a zřejmě nejrozšířenější herbicid Roundup  glyfosát obsahuje. Existuje podezření, že se Monsanto snažila ovlivňovat vědecké studie. 

Ke skandálu Monsanto papers, který vznikl v USA v souvislosti s vyšetřováním spojitosti glyfosátu a rakoviny krve, se evropští poslanci vyjádřili letos v červnu. Zpochybnili důvěryhodnost několika studií sponzorovaných touto firmou. Vrhá to ale stín podezření i na závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropské agentury pro chemické látky, které jmenované studie využily pro své nálezy, že je glyfosát bezpečný. 

K zákazu glyfosátu vznikla také Evropská občanská iniciativa. Shromáždila 1,3 milionů podpisů a čeká na odpověď Evropské komise.

Více k tématu najdete v pořadu Nedej se plus: V zajetí pesticidů