Hodina Země připomene důležitost ochrany klimatu

Hodina Země připomene důležitost ochrany klimatu

Hodina Země
Změna klimatu

Tma jako symbol ochrany klimatu do Česka zavítá v sobotu 24. března od 20.30 do 21.30 hodin. Ten večer se již po jedenácté bude konat happening Hodina Země.  Zapojené obce vypnou svá veřejná osvětlení nebo nasvětlení významných památek, lidé zhasnou světla ve svých bytech, firmy a podniky uspořádají veřejné vzdělávací či kulturní akce. Kampaň v České republice koordinuje Ekologický institut Veronica. 

„Symbolickým zhasnutím městských dominant, památek, kanceláří i bytů dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale že se na jeho řešení chceme aktivně podílet,“ vysvětluje důvody pořádání Hodina Země Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica. 

Všichni, kdo chtějí dát najevo, že jim záleží na ochraně životního prostředí, se mohou přihlásit na stránkách www.hodinazeme.cz. Zde také zájemci najdou seznam přihlášených účastníků. 

Ne sami, ale společně 

Rok 2017 patří mezi čtyři nejteplejší roky v řadě od počátku soustavného měření teplot. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. „Potřeba řešit příčiny klimatických změn je již více než naléhavá. Jednotlivec sám mnoho neudělá, poselstvím Hodiny Země ale je, že společným úsilím je možné planetu ještě ochránit,“ říká koordinátor kampaně Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica. 

Významným dopadem klimatických změn je například nedostatek vody. Sucho se stává zásadním problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Hodina Země chce upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin. 

Začalo to operou

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Začala roku 2007 symbolickým zhasnutím opery v Sydney. Dnes se k akci se připojují miliony lidí, aby poukázali na klimatické změny. Hodina Země se připomíná ve 178 zemích, kde zhasíná přes 12 000 památek. Během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční více než 600 000 doprovodných akcí. 

V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců.