Mezinárodní cyklokoridor má propojit Prahu s Vídní, Berlínem a Kodaní

Mezinárodní cyklokoridor má propojit Prahu s Vídní, Berlínem a Kodaní

Cyklodoprava

Plánovaný koridor má mít celkovou délku zhruba 1 500 kilometrů. Využít chce existující evropské a národní cyklotrasy. Jak propojit cyklistické trasy mezi Kodaní, Berlínem a Vídní aktuálně řešilo mezinárodní setkání českých, rakouských a německých partnerů, pořádané v Praze Nadací Partnerství ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. 

„Česko může z podobného koridoru jen získat, podobně jako v železniční či silniční dopravě je naše země nejen důležitou cykloturistickou cílovou destinací, ale i tranzitní zemí pro vyspělé cyklistické destinace jako Německo, Dánsko a Rakousko,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, člen EuroVelo councilu Evropské cyklistické federace.

Cyklokoridor v Česku využije málo používané trasy

Budoucí cyklokoridor by měl využít trasy EuroVelo 4EuroVelo 7 a EuroVelo 13. Dále cyklostezku Odra – Nisa v Německu a Česku, Greenway Jizera a Greenways Praha Vídeň. 

Jedním z cílů plánovaného propojení je i využití zatím méně frekventovaných cyklotras v Česku. Ty přitom patří u našich sousedů k TOP 10 nejoblíbenějším trasám. Příkladem je cyklostezka Odra – Nisa nebo Greenway Jizera v Libereckém a Středočeském kraji s propojkou až do Prahy. 

Součástí cyklokoridoru se má stát i nejstarší dálkové cyklotrasa u nás Greenways Praha – Vídeň. Ta byla jako první dálkové cyklotrasa proznačena již před více než 20 lety, v roce 1996. 

Podle Mourka například v železniční dopravě Česko ztrácí pozici tranzitní země kvůli pomalému spojení či rušení nočních vlaků na relaci Vídeň – Berlín. Plánovaný cyklokoridorem by mohl přispět k tomu, že Česko zůstane propojkou mezi těmito destinacemi.

Kodaň – Berlín – Praha – Vídeň

„Během naší spolupráce s centrálou cestovního ruchu Meklenburska-Pomořanska a s českými partnery se snažíme o rozšíření cykloturistického produktu Kodaň – Berlín o Prahu a Vídeň a o propojení s dolnorakouským systémem dálkových cyklotras,“ doplňuje Prof. Christoph Madl, MAS, ředitel dolnorakouské centrály cestovního ruchu Niederösterreich-Werbung.  

V případě největší spolkové země Rakouska půjde i o zapojení nejznámější dálkové cyklotrasy v Dolním Rakousku – Dunajské stezky (EuroVelo 6) a česko-rakouské evropské trasy EuroVelo 13 – Stezky Železné opony.  

Cyklokoridor Kodaň – Berlín – Praha – Vídeň by měl nabídnout i konkrétní cykloturistické produkty šité na míru jednotlivým cílovým skupinám a jednotný marketing.

Fotogalerie

Mapa evropských tras CykloVelo