Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum slaví sto let

Zemědělství

Jubilejní rok začíná již v srpnu výstavou unikátní Šrobárovy sbírky uměleckých děl malířů 16. – 19. století, následovat bude nová expozice Zemědělství či jubilejní výstava Fenomén zemědělství. Oslavy potrvají až do konce roku 2018.

Výstava s příznačným podtitulem Odhalení veřejnosti poprvé v historii představí soubor obrazů mimořádné a současně téměř neznámé Šrobárovy sbírky, vzniklé v období první republiky za ne zcela jasných okolností. V nově otevřeném výstavním sále pražské budovy na Letné budou obrazy k vidění od 22. srpna 2017 do 30. června 2018. Oslavy jubilea se ale netýkají jen pražské hlavní výstavní budovy muzea, která nedávno otevřela další dvě expozice a veřejnosti zpřístupnila novou vyhlídkovou terasu na střeše budovy, ale i mimopražských poboček.

„Národní zemědělské muzeum ve své stovce ožilo a dá se říci, že je plné energie. Díky rekonstrukci, díky novým expozicím, které zajímavými formami představují historii i současnost zemědělství, je z něj moderní instituce, kam mohou jednotlivci i rodiny s dětmi přijít a strávit v ní třeba celý den,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V rámci jubilejních oslav budou také restaurovány některé významné exponáty. Například parní oračky Přemysl a Libuše, vystavované v muzeu zemědělské techniky Čáslav, či Komenského včelí úl, který si návštěvníci mohou prohlédnout na zámku Kačina.

Do velkého sálu zámku Ohrada by se zase měly vrátit kopie původních velkoformátových pláten Johanna Georga Hamiltona. V Čáslavi bude příští rok také probíhat výstava 100 let techniky ve sbírkách NZM – vývoj sbírky zemědělské techniky.

Pro odborníky i pro nejmenší děti

Expozice Zemědělství, kterou Národní zemědělské muzeum v Praze otevře na přelomu roku 2017 a 2018, bude další z řady expozic přibližujících jednotlivé zemědělské obory v širším kontextu. Společně s rekonstrukcí pražské budovy byly v roce 2017 otevřeny i expozice Myslivost, Voda v krajině, Gastronomické studio a také Objevovna. Ve spolupráci s Lesy ČR připravuje muzeum na příští rok i expozici Lesnictví, probíhají rovněž přípravy expozice Potravinářství. Ještě letos na podzim bude otevřena Dětská gastronomická herna.

„Představujeme zemědělství jako jedinečný fenomén, podstatu našeho přežití. Pro veřejnost je přirozeně nejatraktivnější výsledek snažení zemědělců, rybářů, myslivců, tedy zemědělské produkty, potraviny, jídlo. My však poukazujeme také na nezbytnost péče o půdu, vodu i lesy. ,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. Podle něj expozice oslovují odbornou i laickou veřejnost, zároveň se ale zaměřují na děti od nejmenšího věku, protože mnohé z nich mají například o původu potravin velmi zkreslené představy.

Náměstek pro muzeologii Antonín Šimčík jeho slova doplňuje: „V dnešní době usilujeme nejen o navázání na prvorepublikovou tradici, ale také o aplikaci nejmodernějších muzeologických trendů a důstojný návrat mezi významná muzea naší země. Věřím, že nové pražské expozice i velké výstavy jubilejního roku budou mít u návštěvníků úspěch.“

Kromě nových expozic a tematických výstav chystá Národní zemědělské muzeum pro příští rok také Jubilejní víkend a další akce pro veřejnost. Významné jubileum připomene i poštovní známka, kterou Česká pošta zařadila do emisního plánu roku 2018.

Historie Národního zemědělského muzea

Instituce oficiálně vznikla v roce 1918, přesněji 28. září 1918 založením spolku „České zemědělské muzeum“. Záhy po vzniku republiky se spolek transformoval v „Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova“ a díky práci a podpoře řady významných osobností, například Josefa Kazimoura či Antonína Švehly, se stal jednou z nejprogresivnějších muzejních institucí první republiky.

Ve třicátých letech vznikl projekt na výstavbu nové hlavní budovy v Praze na Letné. Budova byla postavena v letech 1937–1939 společně s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta Milana Babušky. Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla rozhodnutím Státní dislokační komise zabrána pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory. Do své původní budovy v Praze se Národní zemědělské muzeum vrátilo až roku 1994. Od roku 2006 je zřizovatelem muzea Ministerstvo zemědělství.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další čtyři pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.

 

Fotogalerie

Zemědělské muzeum láká také na neobvyklý výhled na Prahu ze střechy budovy