Evropský fond pro udržitelný rozvoj bude investovat do nejrůznějších sektorů

Startuje Evropský fond pro udržitelný rozvoj

Investice

Rada Evropské unie dala zelenou investicím na projekty udržitelného rozvoje v Africe a zemích sousedících s Evropskou unií. Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD), který tak může oficiálně vzniknout 28 září. 

Fond by se měl stát hlavním nástrojem pro naplňování Evropského externího investičního plánu (EIP), který chce investovat do nových udržitelných pracovních míst a ekonomického růstu v Africe a dalších sousedních zemích. Investice se tak vedle snahy přispět k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) zaměřuje i na příčiny, které vedou k migraci. 

Základní rozpočet fondu počítá s 3,35 miliardami euro. Soukromé investice by podle plánu měli celkový objem peněz zvýšit až na 44 miliard. Dalšími penězi mohou přispět jednotlivé členské státy a další donoři. Tak by celková investice měla vzrůst až na 88 miliard euro.

Pomoc firmám

Evropský fond pro udržitelný rozvoj bude investovat do nejrůznějších sektorů, počínaje energetikou, dopravou, přes vzdělávání, sociální a zdravotní služby, digitální ekonomii, udržitelné využívání přírodních zdrojů, až po zemědělství a místní služby. 

Evropský fond pro udržitelný rozvoj chce pomoci soukromým firmám, aby investovali v zemích nebo sektorech, kam by měli jinak obavy směřovat svoje zdroje. Typicky jde o země ohrožované válkou nebo jinak ohrožené. 

Záruky a granty

Podobně jako Evropský fond pro strategické investice podporuje investice v rámci Evropské unie, Evropský fond pro udržitelný rozvoj nabídne záruky a podporu přes nejrůznější finanční mechanismy, jako jsou granty nebo zvýhodněné úročení. Cílem je zmírnit riziko pro soukromý sektor. 

Fond bude nabízet služby „pod jednou střechou“. Bude přijímat návrhy od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a vytvoří nabídky finanční podpory pro přínosné investice. 

První zasedání zažije Evropský fond pro udržitelný rozvoj 28. září, kdy zasedne jeho strategický výbor. Ten by měl rozhodnout o celkové strategii a také o investičních prioritách.