Na nákup šetrných aut nabízí MŽP obcím a krajům sto milionů korun

Sto milionů korun na nákup šetrných aut nabízí obcím a krajům MŽP

Elektromobilita

Peníze na nákup environmentálně šetrných vozidel nabízí ministerstvo životního prostředí. Obce, kraje a jejich příspěvkové organizace mohou získat až čtvrt miliónu na nákup elektromobilu. Menší dotace pak dostanou na plug-in hybridy nebo vozy na stlačený zemní plyn (CNG) a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

Snahou ministerstva životního prostředí je snížení emisí škodlivých látek z dopravy, které poškozují lidské zdraví. „Doprava je stále jeden z hlavních faktorů znečištění ovzduší, každoročně přibývá 200 tisíc nových vozů a to samozřejmě významně dopadá na naše životní prostředí. Podpora alternativní dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi by tak mohla našemu ovzduší postupně ulevit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle něj plánuje ministerstvo rozdělit vyhrazených 100 milionů v poměru 80:20. Větší část prostředků bude směřovat na elektromobily a plug-in hybridy, menší na auta s pohonem na CNG a vozy s plně hybridním pohonem.

Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. 

Až 250 tisíc na osobní elektromobily

Na základě pilotní výzvy, která proběhla od listopadu 2016 do konce března letošního roku, bylo provedeno několik změn. „Především zvyšujeme podporu osobních elektromobilů na 250 tisíc korun, protože rozdíl ceny mezi vozem na konvenční pohon a elektromobilem je stále dost významný. Nově je možné nákup vozidel hradit prostřednictvím operativního leasingu nebo i půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR s nulovým úrokem,“ vypočítává hlavní změny ministr Brabec.

Dotaci lze čerpat na tři alternativní pohony: elektro pohon, plug-in hybrid s více pohony včetně elektrického a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn. Nově je možné podpořit nákup hybridních vozů, které mají srovnatelné emise jako vozy na CNG pohon. „Hybridní vozy jsou tak řazeny do kategorie se stejnou podporou jako právě CNG a s omezenými alokovanými prostředky,“ doplňuje ministr Brabec.

Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny se příspěvek u nejběžnějších elektromobilů zvyšuje na 250 000 Kč. U plug-in hybridů do 2,5 tuny zůstává 200 000 Kč a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 000 Kč. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může ale nově dotace dosáhnout až 1 milionu korun.

Dotace i na splátky operativního leasingu

Další změny se týkají možností využití dotací na samotný nákup vozidla nebo úhrady operativního leasingu. Podle MŽP až třetina nákupů vozidel na alternativní pohon probíhá právě touto formou financování. 

Nově lze také zkombinovat dotaci s půjčkou přímo od Státního fondu životního prostředí ČR. Za výhodných podmínek tak mohou pokrýt zbytek celkových způsobilých výdajů na nákup auta. Půjčka je bezúročná a splatnost může být rozložena až do pěti let (výjimku tvoří společnosti s většinovým podílem obce, kde je úrok 1 % p. a.).

Dotací či její kombinací s půjčkou lze přitom financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní.

178 elektromobilů, 7 plug-in hybridů a 80 vozidel na CNG

Pilotní dotační výzva pro ekologická auta odstartovala vloni v listopadu. Ministerstvo v ní nabídlo rovněž 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR podpořil celkem 143 žadatelů, především obcí a měst, celkovou částkou 40 milionů korun. „Díky tomu bylo nebo bude pořízeno celkem 265 vozidel na alternativní pohon, konkrétně 178 elektromobilů, 7 plug-in hybridů a 80 vozidel na CNG. Ekologicky tak budou nově jezdit nejen ve větších městech, ale i v celé řadě menších obcí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotační výzva s označením 21/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. To znamená, že všechny došlé žádosti budou posuzovány průběžně. Na příspěvek dosáhnou všichni žadatelé z řad krajů, obcí, svazků obcí, příspěvkových organizací a společností s většinovým podílem obcí, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na SFŽP ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018, nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2019.

Dokumenty k výzvě 21/2017 najdete na webu SFŽP.  

Tabulka č. 1 - Výše dotace pro jednotlivé typy vozidel (x = není podporováno).

Typ vozidla/Podpora
Maximální výše dotace na jedno vozidlo
CNG
Elektromobil
Plug-in hybrid
Hybrid
M1 (osobní)
50 tis. Kč
250 tis. Kč
200 tis. Kč
50 tis. Kč
N1 (nákladní menší do 2,499t)
50 tis. Kč
250 tis. Kč
200 tis. Kč
x
N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t včetně)
100 tis. Kč
600 tis. Kč
x
x
L7E (malá užitková)
x
200 tis. Kč
x
x
L6E
x
100 tis. Kč
x
x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)
x
20 tis. Kč
x
x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)
x
50 tis. Kč
x
x
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)
150 tis. Kč
1 mil. Kč
x
x
N2 do 12t včetně (nákladní střední)
250 tis. Kč
x
x
x

V rámci vyhlášení výzvy byly pro žadatele připraveny dva osvětové materiály z oblasti elektromobility a CNG, které jsou zveřejněny na https://www.mzp.cz/cz/cista_mobilita_seminar. Na tomto odkazu jsou rovněž ke stažení další zajímavé prezentace z oblasti čisté mobility.