Kontakty

Kontaktní adresa:

Úřad vlády ČR,

nábřeží Edvarda Beneše 4,

Praha 1, PSČ 118 01

E-mail: udrzitelny-rozvoj@vlada.cz

Zřizovatelem webu je Rada vlády pro udržitelný rozvoj a je provozován Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR.

Disclaimer:

Cílem tohoto webu je informovat o novinkách a trendech v oblasti udržitelného rozvoje. Jeho primární úkol je tedy popularizační. Články zde umístěné nutně nereflektují oficiální stanoviska Rady vlády pro udržitelný rozvoj ani Oddělení pro udržitelný rozvoj, a lze je chápat pouze jako osobní názory autorů a autorek. Zajišťovatel ani provozovatel nenesou zodpovědnost za případné porušení copyrightu, které by souviselo s jakýmikoli zveřejněnými materiály na tomto webu.