Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Vítáme Vás na stránkách věnovaných udržitelnému rozvoji.

Věříme, že tento web přispěje k rozšíření povědomí o udržitelném rozvoji v české společnosti. Naší snahou je věnovat se tématům a problémům, které jsou v mainstreamových médiích spíše na okraji zájmu a pozornosti.

V České republice došlo v roce 2014 k obnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Rada vlády je nejen poradním orgán, ale především pracovním orgánem. Propojuje státní správu a samosprávu se zástupci soukromé, neziskové a akademické sféry. V Radě v současné době zasedá 41 zástupců a zástupkyň nejvýznamnějších institucí a organizací. Činnost Rady vlády se zaměřuje zejména na prosazování principů udržitelného rozvoje a na podporu strategické dimenze v řízení státu. Její role je koordinační i iniciační, koncepční i vyhodnocovací. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů se střednědobými a krátkodobými cíli, tak aby byly v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Vzhledem k rozsahu problémů, které stojí v cestě udržitelnému rozvoji, ustanovila Rada vlády devět výborů a několik pracovních skupin. Výbory vytvářejí síť odborníků a odbornic, která může účinně řešit problémy spojené s udržitelným rozvojem naší společnosti. Vznikají v nich konkrétní návrhy na zlepšení situace. Díky tomu, že neřeší každodenní problémy tak mohou posuzovat problémy v širších souvislostech než je běžné. Snaží se také o pohled do vzdálenější budoucnosti. Více o jejich činnosti najdete zde. Otázky jak měřit a vyhodnocovat problémy na naší cestě k udržitelnosti si není možné klást bez přímé vazby na mezinárodní dění. Součástí činnosti Rady vlády je proto i sledování zahraničního dění, trendů a zajímavých témat. Rada spolupracuje například s OSN či OECD.

Texty publikované na tomto webu nevyjadřují oficiální stanovisko Úřadu vlády a Oddělení pro udržitelný rozvoj. Uvedené informace odrážejí aktuální trendy v diskusích o udržitelném rozvoji.

Autoři textů: -bb- Beata Binková, -oh- Ondřej Holub, -och- Ondřej CHarvát, -ah- Adam Hron, -ds- Daniel Steindler